TIDE Interiéry

Ret-Invest novinky

14/4/2009

Dnes proběhne kolaudace bytových jednotek

Levá 17

 

14/4/2009

Nové fotografie z průběhu výstavby

Levá 17

 

29/12/2008

Nové fotografie z průběhu výstavby

Levá 17

Ret-Invest s.r.o.

Náš obor

Firma RET-INVEST spol.s r.o. je ryze českou společností, která se specializuje na získávání půdních prostor a plochých střech činžovních a panelových domů za účelem výstavby kvalitních bytových jednotek mezonetového typu ve formě půdní vestavby či střešní nástavby na činžovních a panelových domech, a to i při jejich nepříznivém technickém stavu. V daném oboru firma působí od roku 1996.

Realizace

Ať již jsou prostory vedeny jako společný prostor domu, či jsou vedeny jako vymezená jednotka. Nově postavené byty naše společnost staví do svého výlučného vlastnictví a po provedené kolaudaci tyto pak převádí do vlastnictví svých klientů.

Investice a podmínky

Vzhledem ke stávajícímu technickému stavu činžovních a panelových domů v Praze, s ohledem na nutnost investovat do oprav či případné rekonstrukce domu, je postoupení střešního či půdního prostoru jednou z možností, jak pro tyto opravy či rekonstrukce zajistit financování. Pokud se týká podmínek vlastní této výstavby, naše společnost upřednostňuje řádné a precizní smluvní zajištění realizace sjednané akce, a to formou uzavření vyvážené smlouvy o výstavbě podle příslušné právní úpravy, mezi stávajícím vlastníkem domu na straně jedné a stavebníkem, naší společnosti, na straně druhé. K tomu účelu je naše společnost připravena předložit vám k posouzení i návrh takové smlouvy ve standardním znění. Pokud se jedná vlastní realizace výstavby, naše společnost postupuje a dodržuje tyto zásadní pravidla:

Naše pravidla

Níže uvedené podmínky či zásady jsou podmínkami obecnými, za kterých doposud naše společnost stavby realizovala a jsme připraveni v rámci vašeho případného zájmu tyto konkretizovat na vámi určený objekt, vč. osobního a podrobného projednání věci v případě vašeho zájmu se zástupci naší společnosti.

Naše společnost spolupracuje v těchto záležitostech s již osvědčenými smluvními partnery, stálým advokátem, projekční kanceláří, jakož i s dodavatelskými českými stavebními firmami, kdy naše společnost především dbá na řádné organizačně technické zajištění celé akce, dodržení kvalitativních parametrů a časových harmonogramů prováděných prací, a to vždy tak, aby nutně vyvolané stavební zásahy od společných částí domu, či stávajících bytů, byly prováděny vždy koordinovaně v nezbytném rozsahu a v co nejkratší době.

Pokud se jedná vlastní realizace výstavby, naše společnost postupuje a dodržuje tyto zásadní pravidla:

  • Financování celé stavby provádí naše společnost výlučně z vlastních zdrojů, bez použití bankovních úvěrů, bez čerpání záloh ze strany našich budoucích klientů.

  • Doba výstavby nových bytů se pohybuje v termínech 8 - 10 měsíců od zahájení stavebních prací do jejich ukončení v závislosti na velikosti stavby.

  • V rámci provádění výstavby nových bytových jednotek naše společnost na vlastní náklad provádí výstavbu nové střechy, případnou výstavbu či generální opravu osobního výtahu. Nutné investice do společných částí domu (např. nová vedení kanalizace, vody, elektro, oprava chodeb, vestibulů, dodávka nových domovních dveří či jejich generální oprava, dodávka venkovních oken, klempířských prvků, opravy a nátěry fasád apod.), a to vždy podle konkrétního stavu domu či požadavků vlastníka.

  • V případě akcí většího rozsahu je pak naše společnost připravena ke složení jistiny ve prospěch vlastníka, kterou stavebník zajistí plnění svých povinností k řádnému a včasnému provedení stavebních prací.

  • Expresní právní servis spojený s předmětnou věcí, jakož i veškeré náklady spojené s vypracováním výchozích statistických posudků apod. nese naše společnost ze svého, stejně jako veškeré náklady spojené a související s realizací stavby jednotek.

  • Naše společnost standardně poskytuje záruku v trvání 36 měsíců na stavební práce.

 
milfxxxvideo